Regulamin korzystania z Serwisu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://grafika.grafoteka.pl.

Definicje.
Serwis — wszystkie strony internetowe znajdujące się pod adresem https://grafika.grafoteka.pl, zwany też Strefą logowania.
Administrator — osoba posiadającą pełne uprawnienia do edycji Serwisu, w tym prezentowanych w nim informacji oraz ustawień. Administratorem Serwisu jest jego właściciel, czyli Dariusz Siudek, ul. W. Niedźwiedzicy 1/27, 59-220 Legnica. NIP: 691-119-78-03
Użytkownik — To Ty, czyli osoba przeglądająca strony Serwisu.

I. Zawartość serwisu
Serwis zawiera materiały przeznaczone przede wszystkim dla początkujących grafików i projektantów stron internetowych. Serwis zawiera również pliki z kursami w wersji online, dostępne dla Klientów serwisu Grafoteka.pl.
Dostęp do większości materiałów możliwy jest dopiero po zalogowaniu.
Konto w serwisie tworzone jest na dwa sposoby:
a) Przez Użytkownika. W momencie zasubskrybowania biuletynu automatycznie tworzone jest konto.
b) Przez Administratora Serwisu. Administrator tworzy konta Klientów, dzięki którym możliwe jest logowanie i pobieranie zakupionych kursów.

II. Dostęp do serwisu
Dostęp do Serwisu jest otwarty dla wszystkich Użytkowników Internetu, jednak dostęp do przeważającej części zawartości jest możliwy dopiero po zarejestrowaniu i zalogowaniu.
Do zawartości Serwisu dostęp mają Subskrybenci biuletynu (newslettera) Grafoteka.pl oraz Klienci serwisu Grafoteka.pl, którzy zamówili dowolny kurs w wersji do pobrania.

Od strony technicznej dostęp do serwisu wymaga standardowego sprzętu, niezbędnego do korzystania z Internetu, czyli np. komputera lub telefonu oraz odpowiedniego oprogramowania, czyli systemu operacyjnego oraz przeglądarki stron internetowych.

III. Prawa autorskie
1. Autorem i jedynym właścicielem materiałów zamieszczonych w Serwisie jest właściciel serwisu Grafoteka.pl. 2. Oferta oraz żadna część Serwisu nie naruszają czyichkolwiek praw autorskich. Grafoteka.pl gwarantuje legalność wszystkich udostępnianych materiałów. 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania praw autorskich, do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. 4. Wszelkie użyte w Serwisie nazwy i znaki handlowe należą do ich właścicieli; zostały wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych. 5. Serwis oraz jego zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody firmy Grafoteka i jedynie we wskazanym zakresie.

IV. Zasady korzystania z serwisu
Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych, takich jak wirusy, dialery, konie trojańskie, keyloggery, robaki itp.

Użytkownik powinien dbać o bezpieczeństwo swoich danych niezbędnych do logowania, czyli loginu oraz hasła.Odpowiednie ich przechowywanie oraz ochronę przed osobami niepowołanymi.

Niedozwolone jest udostępnianie swoich danych do logowania w Serwisie osobom trzecim.

V. Ochrona Twoich danych
Szczegóły na ten temat znajdziesz w Polityce prywatności

VI. Wyłączenie odpowiedzialności
Mimo dołożenia wszelkich starań Administrator nie gwarantuje poprawności działania Serwisu.
Możliwe są przerwy w dostępie do Serwisu, problemy z logowaniem itp.
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do Serwisu np. próby przejęcia kont.

VII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować, korzystając z wybranej formy kontaktu.